Back to top

Aktualności

Inne

Ankiety dotyczą inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Inne

Nie daj się oszukać osobom podszywającym się za rachmistrza.

Ogłoszenia

Dodatkowy nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Ogłoszenia

Uprzejmie informujemy, że ruszyła akcja sterylizacji i kastracji zwierząt. Na terenie Miasta i Gminy Kórnik trwa realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, dzięki któremu poprzez wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji ograniczana jest nadpopulacja psów i kotów na terenie naszej gminy. Zgodnie z zapisami programu, Miasto i Gmina Kórnik zapewnia dofinansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt - dotyczy zwierząt, których właściciele są mieszkańcami naszej gminy.

Ogłoszenia

Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 1 000 000,00 zł.
Wspólnie zdecydujmy na co przeznaczyć te pieniądze!

Inne

Szanowni Państwo informujemy, że w dniach 26 lutego  - 2 marca br. Ewidencja Działalności Gospodarczej będzie nieczynna.

Inne

"Do: Urzędu i Miasta Gminy w Kórniku

oraz Radni Miasta i Gminy Kórnk

Plac Niepodległości 1

62-035 Kórnik

Od: Sołectwo Czołowo

W imieniu mieszkańców wsi Czołowo uprzejmie proszę o bieżącą informację na temat prac związanych z infrastrukturą drogową na terenie całej wsi Czołowo.

Obecny stan dróg stwarza zagrożenie dla zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych. Praktycznie forma tzw. „asfaltu” oraz chodników dla ruchu pieszego nie istnieje. jest szczątkowa na terenie naszej wsi.

W związku z powyższym prośba od mieszkańców o podanie konkretnych informacji na temat terminu odbudowy wszystkich dróg we wsi Czołowo.

otrzymują:

1/ Urząd Miasta i Gminy Kórnik

2/ a.a. Sołectwo Czołowo

3/ Rada Miasta i Gminy Kórnik"

Ogłoszenia

Od dnia 12 lutego br. do 30 lipca br. można składać w urzędzie Miasta i Gminy Kórnik dla położenia danej nieruchomości wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Strony