Back to top

O Sołectwie

Sołectwo Czołowo - Gmina Kórnik

Wieś położona w odległości 7 km na południowy zachód od Kórnika, po południowej stronie drogi nr 431 z Kórnika do Mosiny w pobliżu zachodniej obwodnicy miasta.

W XII wieku stanowiła własność książęcą. Prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku znajdowała się w obrębie dóbr bnińskich kasztelana Mirosława. Nazwa Czolowicze pojawiła się po raz pierwszy w materiałach rękopiśmiennych  w początkach XIV wieku.    

Na przełomie XVI i XVII w. wieś była opustoszała, a w pierwszej połowie XVII w. weszła w skład dóbr kórnickich. Pod koniec XIX wieku istniał we wsi folwark obejmujący 17 domów, zamieszkałych przez 175 osób. Przeważali wśród nich katolicy (106), a pozostali (69 osób) zaliczali się do ewangelików (w pobliżu wsi pozostałości cmentarza ewangelickiego).

Obecnie sołectwo zajmuje powierzchnię 797 ha. W strukturze użytkowania ziemi dwie trzecie stanowią użytki rolne, a trochę ponad jedną czwartą zajmują lasy. We wsi mieszka 201 osób. Ponad połowa z nich to nowo przybyli osadnicy gdyż jest to teren intensywnego budownictwa mieszkaniowego (Osiedle „Międzylesie”).

We wsi urodził się Marcin Kasprzak (1860-1905), działacz ruchu robotniczego, przywódca II proletariatu, członek SPD i potem krótko SDKPiL. Dom (nr 6), w którym przyszedł on na świat obecnie nie istnieje. Na budynku obok (nr 7), zajmowanym przez wiejską świetlicę, znajduje się pamiątkowa tablica z napisem: „Tu urodził się M. Kasprzak, 1860-1905 wybitny działacz ruchu robotniczego”. Przy wjeździe do wsi znajduje się jego pomnik. 

Od 1963 roku stał on w Poznaniu (w Parku Kasprzaka, przedtem i obecnie Wilsona), lecz w 1981 roku został zdemontowany. Pomnik zrekonstruowano w Czołowie, w kwietniu 1995 roku, staraniem organizacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej i wojewody Włodzimierza Łęckiego. 

Sołectwo Czołowo - Gmina Kórnik na mapie

Galeria

Dzień Kobiet 2019 - przygotowanie
01 maja 2019 - uroczystości z okazji 15 lat członkowstwa w Unii Europejskiej.

Parafia

Parafia p.w. św. Wojciecha
ul. Kościelna 9
62-035 Kórnik/Bnin

Tel.: 61 817 01 25

Parafia p.w. św. Wojciecha