Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 6 grudnia 2022 r. - WB1-PP.6733.52.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.52.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu  postanowienia z dnia 21 września 2022 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.38.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji z dnia 6 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.35.2022

Obwieszczenie Burmistrza

wydaniu decyzji z dnia 25 sierpnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.29.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18 sierpnia 2022 r. - WB1-PP.6733.38.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11 sierpnia 2022 r., - WB1-PP.6733.35.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.38.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.29.2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r.,

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 1 sierpnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.24.2022

Strony